Roger Wikell
Sjöbergsvägen 50
148 96 Sorunda

Tfn: 08-500 282 11
Mob. 073-779 18 79

www.wikell.se
roger@wikell.se


Välkommen till mina sida
om arkeologi och kulturmiljövård.

Här hittar du tjänster inom kulturmiljö som utredningar, förundersökningar och arkeologiska slutundersökningar.

Vidare aktuella forskningsprojekt:
stenålder på Södertörn, Södermanlands hällristningar
samt runstenar och vikingar.

Föreläsningar och guidningar erbjuds också.

Publikationer
 

Tors fiskafänge
En bortglömd bild på
Lingastenen Sö 352
Fornnordisk saga, huggen i sten.
 
Ostkustens första solhäst
2009 gjordes ett glädjande fynd,
ett för östra Mellansverige nytt
hällristningsmotiv: en solhäst.
 
Runhällen i Skälby, Mörkö
En berättelse om hur vi återfann den förlorade runhällen på ön
Mörkö efter 200 år.